קניית זהב | מכירת זהב | הערכת שווי

האם הזהב לכיוון ה-1100 דולר?

Homeהאם הזהב לכיוון ה-1100 דולר? (...

האם הזהב לכיוון ה-1100 דולר?

ובכן בשלב זה כל הפרמטרים נותנים לנו להבין שלטווח הארוך הכיוון הוא עדיין עליה, אנו נבדוק את דמת מחיר ה-1070 במידה ונעבור את רמה זו נבדוק עצמנו שוב ברמה של 1100.

קיבלתי לא מעט פניות טלפוניות ,למה המחיר בשקלים עבור גרם זהב לא עלה כמו עלית הזהב, התשובה לכך טמונה בשער ה$ שנחלש אצלנו בארץ.

על היחס שבין $ לבין הזהב אכתוב בפעם הבאה.