מכירת זהב וקבלת הכסף ישירות לחשבון הבנק שלך באופן מהיר ובטוח.

העברת התשלום הינה סופית ואינה ניתנת לביטול. משתקפת בזמן אמת הן בחשבון המעביר והן בחשבון המוטב. ביצוע ההעברה והזיכוי נעשים במהלך יום העסקים, לרוב תוך מספר דקות בלבד.